Поверителност

 

От svatbenprint.com, ценим вашия личен живот и желаeте Вашата лична информация да се съхранява на сигурно място.

Нашата политика за поверителност описва начина, по който управлявате вашата лична информация и да защитите личните си данни. Ако искате да получите повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Ние сме обвързани и в съответствие с националните принципите за неприкосновеност на личния живот.

В Invitation Print Studio.com само събираме лична информация, която е необходима за нас да извършваме дейността си като онлайн доставчик на стоки. Лична информация, която събираме, ще включва информацията, която ни даватe, когато правите поръчка за закупуване на дадена стока, която ние доставяме, чрез куриерски фирми на посочен от вас адрес.

 Ние също може да изискваме и лична информация за лица, които не са клиенти на нашия бизнес, но чиято лична информация ни е дадена от тези физически лица или на други хора в хода на сделката. Тази лична информация ще включва вашето име, адрес и данни за контакт, и може да включва и друга лична информация за лица, които участват  в хода на сделката.

Ние също може да събираме информация от вас, когато използвате нашия уебсайт www.svatbenprint.com

Вашето използване на информация и услуги чрез нашия сайт, ще определят вида на информацията, която събираме за вас. Единствената лична информация, която събираме за вас, когато използвате нашия сайт, е това, което ни разкажете за себе си, например, когато се попълни онлайн формуляр при подаване на поръчка, или информация, която ни предоставяте, когато можете да ни изпратите имейл. Моля, обърнете внимание, ние ще записваме вашия имейл адрес, ако ни изпратите имейл.

Ние уважаваме неприкосновеността на личните ви данни.

Всяка лична информация,  ще се използва ,така че ние да можем да ви предоставим услуги, които сте поискали, или по друг начин, за да ни даде възможност да осъществяваме нашата дейност като доставчици на стоки.

Моля, бъдете сигурни, ние няма да разкрием информация за вас, освен ако разкриването се изисква или е разрешено от закона, са дали съгласието си за разкриване на информация за вас или за друга цел, свързани с основната цел на събирането на тази информация. Ние можем да използваме вашата лична информация, за да ви предостави информация за други услуги, предлагани от нас. Въпреки това, единствената информация, която трябва да предоставите вашето име и данни за плащане (когато е приложимо). Ако предпочитате да не получавате рекламни или други материали, от нас, моля да ни уведомите и ние ще уважим молбата ви.

 

Ние сме поели ангажимент за запазване поверителността на информацията, която ни предоставят, и ние ще предприемем всички разумни предпазни мерки за защита на личната ви информация от неразрешено използване или промяна.

В нашия бизнес, лични данни могат да се съхраняват както по електронен път (на компютъра ни система) и във формата на хартиен носител. Защитни стени, анти-вирусен софтуер и електронни филтри, както и пароли, защитава цялата ни електронна информация. Също така, ние предприемат всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на хартиен носител информация.

искате да получите повече информация за начина, по който управляват лична информация, която имаме за Вас, или се притеснявате, че може да са нарушили неприкосновеността на личните ви данни, моля свържете с нас по електронна поща, факс или по пощата:

Пишете ни svatbenprint@gmail.com или studio@svatbenprint.com

Тел. +359 879 38 28 77

От време на време може да е необходимо за нас да преразгледа нашата политика за поверителност. Всички промени ще бъдат в съответствие със Закона за защита на личните данни от 1988 г. и националните принципите за неприкосновеност на личния живот. Ние можем да ви уведомява за промени в тази политика на поверителност, като публикуваме актуализирана версия на нашия сайт www.invitationprintstudio.com.

Разработен от Консулт Софт
SVATBENPRINT.COM © 2019